Hrubé stavby

Pomôžeme Vám premyslieť vhodnú dispozíciu rekonštrukcie.

Stavby veteška

Čo potrebujete k hrubej stavbe?

Zemné, výkopové
a búracie práce

Výkopové práce realizované technikou BOBCAT S205 s príslušenstvom a JCB báger, presuny materiálu, zarovnávanie terénu, ryhy pre inžinierske siete, výkopy pre bazény, nádrže a trativody a iné.

Zakladanie stavieb
a betónovanie

Zabetónujeme vám základy, profesionálne urobíme základovú dosku s armovaním a  prípojkami na inžinierske siete, betónové stropy, atiky, premostenia, preklady, schody, nosné a podporné stĺpy, oporné múry.

Murárske práce, zateplenie
a omietky

Murárske práce, betónové potery, nivelačné stierky, zatepľovanie objektov, realizujeme sadrokartónové systémy, omietky a stierky, dlažby a obklady. Vymurujeme, omietneme a obložíme všetky interiérové prvky.

Potrebujete oplotenie, alebo rekonštruujete byt, či dom?

Pozrite si kompletnú ponuku našich služieb, ktoré zahŕňajú rekonštrukcie domov, maľovanie interiérov a exteriérov alebo aj výstavbu a montáž brán a plotov.

VŠETKO PRE VAŠU STAVBU

Samozrejme vám ponúkame

Cenovú ponuku

Vypracovanie cenovej ponuky stavby, rekonštrukcie alebo stavebných prác. Výsledná cena závisí od časovej náročnosti a množstva použitého materiálu. Výška zálohy sa určí na základe dohody.

Dodávku materiálu

Všetky potrebné komponenty a materiály vám vieme dodať. Plánovanie a načasovanie je dôležité! Zavolajte nám a dohodneme si a naplánujeme termín vašej zakázky.

Dopravu materiálu

Ak nemáte možnosť odviezť materiál, ktorý potrebujete svojím vozidlom, stačí nám to povedať. Na dohodnutú stavebnú zákazku vám vieme zabezpečiť dovoz na určenú stavbu.

Preložiť »