Zemné, výkopové
a búracie práce

Máme všetko potrebné čo vaša stavba potrebuje.

Stavby veteška

Čo sa chystáte robiť?

Výkopové práce
BOBCAT S205

Práce od najmenších výkopov ako sú zrovnávanie svahov, odvoz stavebného materiálu až po rozsiahlejšie stavby, strhnutie terénov a orníc, hĺbenie pre bazény, úpravu terénu, výkopy pre základy domov a budov.

Výkopové práce
BOBCAT E35

Rozsiahlejšie výkopové práce ako sú výkop kanalizácie, montážnej jamy, čističky odpadových vôd, prípojky – voda, plyn, elektrina, optických káblov, telekomunikačné vedenie, demolačné práce a množstvo ďalších.

Výkopové práce
BOBCAT E50

Rozsiahlejšie výkopové práce ako sú výkop kanalizácie, montážnej jamy, čističky odpadových vôd, prípojky – voda, plyn, elektrina, optických káblov, telekomunikačné vedenie, demolačné práce a množstvo ďalších.

Výkopové práce
JCB báger

Rozsiahlejšie výkopové práce ako sú výkop kanalizácie, montážnej jamy, čističky odpadových vôd, prípojky – voda, plyn, elektrina, optických káblov, telekomunikačné vedenie, demolačné práce a množstvo ďalších.

Prevoz nákladu
MAN so sklápajúcou nadstavbou

Náš MAN so sklápacou korbou dokáže byť praktickým pomocníkom pri prevoze sypkých sutí, drtí, štrku, kameňov, hliny a iné.

Prevoz nákladu
Tatra 815 s hydr. rukou

Pre prevoz nákladu s ťažším nakladaním ponúkame ako riešenie našu tatru 815, ktorá uľahčí nakladanie a vykladanie vďaka hydraulickej ruke.

STAVBY VETEšKA

Galéria zemných, výkopových a búracích prác

Výkopy pre prípojky a káble

Hĺbenie pre bazény

Zrovnávanie terénu

Úprava terénu záhrady

DEMOLAČNÉ PRÁCE A ODVOZ SUŤE

Výkopy jám pre bazény a čističky

Stavby veteška

Koľko to bude stáť?

Pozrite si náš cenník.

Stavby veteška

Zemné práce vám nestačia?

Ak potrebujete iné stavebné práce, sme vám plne k dispozícii od zemných a výkopových prác, cez betonárske práce, murárske práce, zateplenia, omietky, maľovky, rekonštrukcie až po dom na kľúč.

Stavby veteška

Zemné, výkopové a búracie práce bágrom

Hodinová sadzba
Minibáger BOBCAT S205
30,00€
Minibáger JCB
30,00€
Doprava
2,00€

Cenník je platný od 1.4.2022. Cenu sú uvedené bez DPH. Záloha je vecou dohody.

Preložiť »