Zakladanie stavieb
a betónovanie

Profesionálne urobíme všetky stavebné práce.

Stavby veteška

Čo sa chystáte robiť?

Základy

Zabetónujeme vám základy domu.

Základová doska

Profesionálne urobíme základovú dosku s armovaním a prípojkami na inžinierske siete.

Betónové komponenty

Robíme aj betónové komponenty: betónové stropy, atiky, premostenia, preklady, schody, nosné a podporné stĺpy, oporné múry.

STAVBY VETEšKA

Ponuka betonárskych prác

Betónovanie základov

Základová doska

Betónové stropy

Betónové schody

Betónové komponenty

Betónové stĺpy a priečky

Stavby veteška

Koľko to bude stáť?

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku úplne zadarmo, pre vašu stavbu alebo rekonštrukciu.

Stavby veteška

Betónovanie vám nestačí?

Ak potrebujete iné stavebné práce, sme vám plne k dispozícii od zemných a výkopových prác, cez betonárske práce, murárske práce, zateplenia, omietky, maľovky, rekonštrukcie až po dom na kľúč.

Preložiť »